GDPR_SK.png

V spoločnosti Leveland Group (Právne zastúpenie: "Leveland Events o.z.") si vážime Vaše súkromie. Robíme všetko pre to, aby sme vaše osobné dáta ochránili. Používaním našich služieb súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktorých proces je bližšie popísaný nižšie.


Spoločnosť Leveland Group (Právne zastúpenie: "Leveland Events o.z.") a zároveň usporiadateľ spoločenských akcii (ďalej “Gamescrunch Tím” alebo "my") je prevádzkovateľom informačných systémov(ďalej “IS”), ktoré podliehajú spracovaniu osobných údajov. Akákoľvek osoba používajúca naše služby(ďalej “používateľ”), jej účasť na akciách a iných udalostiach organizovaných Gamescrunch Tímom súhlasí so súbormi cookies a zároveň pri registráciách a prvotnom vstupe do všetkých našich IS a IS tretích strán, súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Aké údaje o vás uchovávame?

Uchovávame výhradne tie údaje, ktoré potrebujeme na zabezpečenie plynulého, profesionálneho a kvalitného chodu služieb, ktoré poskytujeme našim používateľom. Vždy žiadame iba nevyhnutné informácie súvisiace priamo s našimi aktivitami. Sú to tieto:

Ako k nám prídu vaše údaje?

Vaše údaje k nám prichádzajú v týchto formách:

Powered by Fruition